Seminarium informacyjne: Elektroniczna Legitymacja Studencka (25.11.2005)

Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Doraźnie zorganizowany punkt drukowania identyfikatorów prezentował możliwości techniczne drukarek kart plastikowych. Fot. Tomasz Kokowski.Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Doraźnie zorganizowany punkt drukowania identyfikatorów prezentował możliwości techniczne drukarek kart plastikowych. Fot. Tomasz Kokowski.

25 listopada 2005 roku z inicjatywy Politechniki Poznańskiej odbyło się seminarium informacyjne poświęcone Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 lipca 2005r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. z 2005r. Nr 149, poz. 1233) określającym m.in. wzór legitymacji studenckiej (załączniki 2, 3 i 4).

W seminarium wzięli udział przedstawiciele ponad stu polskich uczelni wyższych, którzy w podsumowującej dyskusji uznali za celowe podjęcie wspólnych, skoordynowanych działań mających na celu pozyskanie blankietów ELS w postaci elektronicznych kart procesoroych spełniających wymagania techniczne umożliwiające wdrożenie ELS oraz wyposażenie nowej legitymacji studenckiej w inne aplikacje - w tym również zasilenie w przyszłości certyfikatem podpisu cyfrowego w wersji kwalifikowanej.

Program seminarium i fotoreportaż

1. 10.00 - 10.05 Wstęp
prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski
Prorektor ds. Kształcenia
Politechnika Poznańska
Marek Gosławski (Politechnika Poznańska) prezentuje techniczne aspekty projektowanego oprogramowania dla wdrażania ELS przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.
2. 10.05 - 10.30 Podstawy prawne i uwarunkowania elektronicznej legitymacji studenckiej
prof. UAM dr hab. Marek Kręglewski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Program seminarium rozpisano co prawda do minut, ale podczas każdej prezentacji znalazł się czas na pytania i odpowiedzi. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.
3. 10.30 - 11.00 Międzyuczelniane Centrum Personalizacji
mgr Andrzej Tadych
Politechnika Poznańska
Prowadzący seminarium - prof. Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) w ogniu dyskusji. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.
4. 11.00 - 11.30 Przerwa na kawę oraz prezentacja
Centrum Wykładowego
Prof. Marek Kręglewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) szczegółowo objaśniał prawne umocowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Na zdjęciu od prawej: prof. Tomasz Łodygowski i prof. Marek Kręglewski. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.
5. 11.30 - 12.00 Aspekty techniczne organizacji Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji
mgr inż. Marek Gosławski, mgr inż. Tomasz Kokowski
Politechnika Poznańska
Po wystąpieniu prof. Marka Kręglewskiego pojawiły się liczne pytania. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.
6. 12.00 - 12.30 Perspektywy elektronicznej legitymacji studenckiej
mgr inż. Tomasz Kokowski
Politechnika Poznańska
Dyskusja o nowej legitymacji studenckiej dotyczyła rownież organizacji procesu jej sprawnego wydawania. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.<
7. 12.30 - 13.00 Pytania i dyskusja Liczne pytania i obszerne odpowiedzi znacznie wydłużyły dyskusję, a tym samym program seminarium. Seminarium informacyjne ELS (25.11.2005). Fot. Tomasz Kokowski.