SmartCard Suite

SmartCard Suite jest aplikacją wspomagającą prowadzenie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Programowanie kart elektronicznych prowadzonych na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Podstawą aplikacji jest system wtyczek oferujących określone funkcjonalności. Część z nich obsługuje konkretny model karty (obsługa kart SIM), natomiast inne można stosować niezależnie od rodzaju karty (APDU, ATR).
Oprogramowanie jest rozwijane z otwartym kodem (projekt na SourceForge). W repozytorium znajduje się archiwum, które po zaimportowaniu do VisualStudio umożliwi tworzenie nowych wtyczek.
SmartCard SuiteSmartCard Suite

ZałącznikRozmiar
Uniwersalna aplikacja do obsługi kart elektronicznych.pdf1.19 MB
Seminarium - PKE, SmartCard Suite.pps1.38 MB