Propozycje projektów

Propozycje tematów projektów do realizowacji na zajęciach laboratoryjnych Programowania Kart Elektronicznych

 • Podpis elektroniczny dla kart produkcji PlasticCard (plasticcard.ua/en)
 • Coesys eGov 2.o by Gemalto
  • User-friendly eGovernment service: www.utopiagov.com
  • przygotowanie raportu na podstawie karty demonstracyjnej
 • Emulator karty (możliwe także jako praca dyplomowa)
  • "wtyczki" dla różnych rodzajów kart
  • emulacja pamięci
  • instalowanie apletów
 • "Crawler" systemu plików
  • plugin do SCardSuite (C#)
  • wyszukuje pliki i katalogi na karcie i prezentuje ich strukturę
 • Odczyt struktur TLV
  • program odczytujący drzewiaste struktury TLV (może być biblioteka DLL)
  • język programowania: C#
 • Dostęp do strony www po zalogowaniu certyfikatem znajdującym się na karcie (PKCS#11)
 • Girocard (Niemcy) jako "narodowa" karta płatnicza
 • CEN/XFS
 • SEPA (single euro payment area)
 • PCI Security Standards Council
 • Nowe mechanizmy w wersji 3 JavaCard
 • Aplikacje NFC - zastosowania, przykłady
 • Oprogramowania do sprawdzania listy obecności na podstawie ELS dla telefonów z systemem Android obsługujących technologię NFC
 • Odczyt z ELS informacji o studencie za pomocą telefonu z systemem Android obsługujących technologię NFC (dla niektórych kart)