Wyposażenie laboratorium

Laboratorium programowania kart elektronicznych jest wyposażone w:

 • stykowe czytniki kart elektronicznych montowane wewnątrz obudowy komputera,
 • bezstykowe czytniki kart elektronicznych podłączane przez USB,
 • karty testowe:
  • legitymacje studenckie,
  • karty JavaCard,
  • karty SIM,
  • karty BasicCard,
  • karty .NET,
 • urządzenia Balance Reader.

Na komputerach w laboratorium zainstalowane są następujące programy:

 • EasyReader - umożliwia niskopoziomową komunikację z kartami (przesyłanie poleceń APDU),
 • TrueCrypt - do szyfrowania dysków, partycji, plików,
 • Oberthur AuthentIC WebPack - umożliwia korzystanie z podpisu elektronicznego na legitymacji studenckiej, jego biblioteki wymagane są w innych programach korzystających z podpisu elektronicznego i przechowywania kluczy na karcie,
 • Eclipse, VisualStudio - wymagane do stworzenia aplikacji,
 • ApplicationLoader - wgrywa zaprogramowane aplikacje na kartę,
 • ZeitControl BasicCard,
 • ASN.1 Editor,
 • OmniKey Diagnostic Tool - obsługa kart bezstykowych,
 • SELSTerminal Offline - obsługa legitymacji studenckich,
 • Smart Card Shell.