I Krajowa Konferencja Użytkowników Systemów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej (MCP LS)
ma przyjemność zaprosić na

I Krajową Konferencję Użytkowników
Systemów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

I KKUSELS 2008

połączoną z warsztatami, która odbędzie się 12.06.2008 roku
w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2)

Celem konferencji jest podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wymiana doświadczeń w tym zakresie i dyskusja nad propozycjami zmian w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz prezentacja rozwiązań techniczno-organizacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu ELS.

Sponsor główny konferencji


VISAlogo